Serie AOD - Ren luft, hög prestanda! Utsugssystem och filterteknologi för oljedimma och emulsionsdimma.


Serie AOD - Ren luft, hög prestanda! Utsugssystem och filterteknologi för oljedimma och emulsionsdimma.

Utsug för dimma och emulsionsrök.
Luftteknik för miljöskydd och hälsa.


  • I högproduktiva metall-bearbetningsprocesser är användningen av kylmedel oumbärlig. Det resulterar i ångor och dimmor som innehåller farliga ämnen i kritiska konstruktioner. Även vid teknologiska nödvändiga bad frigörs ånga.

  • I serien AOD finns ett specialaggregat med explosionsskyddad mellantrycksfläkt för utsug och filtrering av dimma och emulsionsrök (tex. vid användning av Etanol).


    Läs mer


Läs mer

Kontakta

Senaste nytt

2017-04-13

Datron neo - kom igång med höghastighetsfräsning Läs mer

2016-10-05

Ny CNC-fräsmaskin från isel med rotations- och höghastighetsfrästeknik. Läs mer

2016-04-13

LPKF ProtoLaser U4 - UV lasersystem med ett brett bearbetningsspektrum för användning i utvecklingsmiljöer. Läs mer

2016-04-01

LPKF Contac S4 - säker genomplätering i utvecklingslabbet Läs mer

2016-03-16

LPKF ProtoMat E34 och E44 är dealiska för utbildning och utveckling. Läs mer

;

Den här artikeln är skrymmande
och därför tillkommer kostnad för frakt och emballage.