Aggregatserie LAS för utsug av laserrök och laserdamm för alla brancher och alla typer av applikationer.


Aggregatserie LAS för utsug av laserrök och laserdamm för alla brancher och alla typer av applikationer.


 • Aggregatserien LAS täcker upp hela området med utsugssystem och filterteknologi för laserrök och laserdamm - för alla brancher och alla typer av applikationer.

  Funktionsprincip
  En högeffektfläkt med hög tryckreserv ombesörjer på filtrets renluftsida en användartyp anpassad volymström. Volymströmmen kan individuellt och steglöst regleras. Den förorenade luften sugs därmed tillförlitligt bort.
  Partiklarna avskiljs och återförs i ett flerstegs-specialfiltersystem. Avskiljningen (adsorption) av gas- och ångsammansättningar av luftföroreningen sker med aktivkolfilter.
  Filterverkningen av aktivkol beror på adsorption, dvs. anhopningen av substanser sker på ytan av aktivkol. Allmänt finns i stället för den fysiska adsorptionen en kemisk förändring av den adsorberade substansen. Filterkonstruktionen ligger aggregatets märkvolymström till grund, kontakttiden är beräknad på ett genomsnitts adsorptionsförhållande.

  Läs mer

Läs mer

Kontakta

Senaste nytt

2017-04-13

Datron neo - kom igång med höghastighetsfräsning Läs mer

2016-10-05

Ny CNC-fräsmaskin från isel med rotations- och höghastighetsfrästeknik. Läs mer

2016-04-13

LPKF ProtoLaser U4 - UV lasersystem med ett brett bearbetningsspektrum för användning i utvecklingsmiljöer. Läs mer

2016-04-01

LPKF Contac S4 - säker genomplätering i utvecklingslabbet Läs mer

2016-03-16

LPKF ProtoMat E34 och E44 är dealiska för utbildning och utveckling. Läs mer

;

Den här artikeln är skrymmande
och därför tillkommer kostnad för frakt och emballage.