LPKF Multilayer-Press


LPKF Multilayer-Press

med hydraulik

  • LPKF MultiPress S med automatisk hydraulik pressar flerlager-layout av styva, styv-flexibla och flexibla mönsterkortsmaterial.
  • En konstant tryckfördelning över den gemensamma pressytan med temperatur- och trycknoggrann processstyrning sörjer för en homogen materialsammanfogning.

Läs mer

Kontakta

Senaste nytt

2017-04-13

Datron neo - kom igång med höghastighetsfräsning Läs mer

2016-10-05

Ny CNC-fräsmaskin från isel med rotations- och höghastighetsfrästeknik. Läs mer

2016-04-13

LPKF ProtoLaser U4 - UV lasersystem med ett brett bearbetningsspektrum för användning i utvecklingsmiljöer. Läs mer

2016-04-01

LPKF Contac S4 - säker genomplätering i utvecklingslabbet Läs mer

2016-03-16

LPKF ProtoMat E34 och E44 är dealiska för utbildning och utveckling. Läs mer

;

Den här artikeln är skrymmande
och därför tillkommer kostnad för frakt och emballage.