Expansionsmoduler

Produkter
JX3-BN-CAN

JX3-BN-CAN

CAN-bushuvud JX3-BN-CAN ger möjlighet till uppbyggnad av decentrala I/O-stationer från JX3 expansionsmoduler och anslutningar till styrenheterna JetControl-24x och JetControl-647.

JX3-BN-ETH

JX3-BN-ETH

Busnod JX3-BN-ETH används för konstruktion av decentrala I/O-stationer. Modulen ger möjlighet till synkron kommunikation via Ethernet mellan styrenheterna i JetControl-familjen och den decentraliserade I/O-stationen.

JX3-DI16

JX3-DI16

Modulen JX3-DI16 är en expansionsmodul för anslutning av digitala sensorer. Modulen har 16 digitala ingångar.

JX3-DO16

JX3-DO16

Modulen JX3-DO16 är en expansionsmodul med 16 digitala utgångar.

JX3-DIO16

JX3-DIO16

Modulen JX3-DIO16 är en universell expansionsmodul för anslutning av digitala sensorer och ställdon.

JX3 AI4

JX3 AI4

Modulen JX3-AI4 är en expansionsmodul för anslutning till analoga sensoren. Modulern har 4 analoga ingångar.

JX3 AO4

JX3 AO4

Modulen JX3-AO4 är en expansionsmodul för att ansluta ställdon med analoga snittställe.

JX3 THI2-RTD

JX3 THI2-RTD

Expansionsmodulen JX3-THI2-TRD är utrustad med 2 ingångar för temperaturmätning med Pt100/Pt1000-motståndstermometern.

JX3-THI2-TC

JX3-THI2-TC

Expansionsmodul JX3-THI2-TC är utrustad med två ingångar för temperaturmätning med termoelement. Det kan anslutas termoelement av typen J, K, B, E, N, R, S, T.

JX3-DMS2

JX3-DMS2

Periferimodulen JX3-DMS2 används för att mäta töjningar, kraft och tryck med töjningsmätargivare (DMS).

JX3-CNT

JX3-CNT

Modulen JX3-CNT är en universell räknemodul.

JX3-PS1

JX3-PS1

Modulen JX3-PS1 används för strömförsörjning av upp till åtta expansionsmoduler.

JX2-ID8

JX2-ID8

Modulen JX2-ID8 är för central och decentral anslutning av digitala ingångar t.ex. av sensorer, brytare och knappar.

JX2-OD8

JX2-OD8

Modulen JX2-OD8 är för central och decentral utgångskoppling till ställdon såsom t.ex. ventiler eller kontaktorer.

JX2-IO16

JX2-IO16

Modulen JX2-ID8 används till decentral in- och utgångskoppling av t.ex. tangenter eller lampor eller som räknare av snabba impulser t.ex. inkrementalgivarsignaler.

JX2-IA4

JX2-IA4

Modulen JX2-IA4 används för att mäta analoga ingångsspänningar och -strömmar.

JX2-OA2

JX2-OA2

Modulen JX2-OA2 används för utmatning av analoga spänningar.

JX2-OA4

JX2-OA4

Modulen JX2-OA4 används för utmatning av analoga spänningar.

JX2-CNT1

JX2-CNT1

Modulen JX2-CNT1 används för att räkna händelser. Modulen innehåller en enkanal- och tvåkanalräknare.

JX2-SER1

JX2-SER1

Modulen JX2-SER1 förser användaren med ett fritt programmerbart seriellt interface PRIM.

JX2-PID1

JX2-PID1

Digital JX2-PID1-modul används för reglering av processen i automatisering.

JX2-PRN1

JX2-PRN1

Modulen JX2-PRN1 gör att data och kontrollinformation skickas till en skrivare och statusinformation läses från denna skrivare, t.ex. finns ingen pappersutskrift.

JX2-PROFI1

JX2-PROFI1

Modulen JX2-PROFI1 kan användas som profibus-slav.

JX2-SM1D

JX2-SM1D

Intelligent expansionsmodul för en stegmotor-axel med integrerat slutsteg för 2-fas stegmotor.

JX2-SM2

JX2-SM2

Intelligent expansionsmodul för styrning av två stegmotor-förstärkare.

JX2-SV1

JX2-SV1

Den intelligenta expansionsmodulen JX2-SV1 är en digital lägesreglerare och används för att styra servoförstärkare, frekvensomriktare, servo-hydraliska ventiler etc.

JX2-SIM8

JX2-SIM8

Modulen JX2-SIM8 är avsedd för simulering av digitala ingångar.

JX2-PS1

JX2-PS1

Modulen JX2-PS1 används för strömförsörjning till decentrala expansionsmoduler.

JX6-CON + reglermodul

JX6-CON + reglermodul

Reglermodul med 16 digitala ingångar, 3 Submodulkortplatser och en JX6-O16 kortplats, 7,5 W DC/DC-omvandlare för en JX6-DA4-modul (max. 4 ström- / spänningsutgångar.

JX6-CON-MOVE (-BP)

JX6-CON-MOVE (-BP)

Reglermodul med 16 digitala ingångar och kortplatser för JX6-O16 och JX6-SB.

JX6-IO64

JX6-IO64

Modul med 32 digitala ingångar (24V DC) och kortplats för en JX6-O16 eller JX6-I16 och en JX6-O16F eller JX6-I16F.

JX6-I16 (F)

JX6-I16 (F)

Submodul med 16 digitala ingångar DC 24 V.

JX6-O16 (F)

JX6-O16 (F)

Submodul med 16 digitala utgångar, 24 V DC / 0,5 A PNP.

JX6-DA4

JX6-DA4

Submodul med 4 analoga utgångar, +/- 10 V (16 Bit), 0 (4) - 20 mA (15 Bit).

JX6-AD8

JX6-AD8

Submodul med 8 analoga ingångar, +/- 10 V (16 Bit), resp. eller 4 analoga ingångar
0 (4) - 20 mA (15 Bit).

JX6-SV1

JX6-SV1

Submodul med lägesreglering för anslutning till en servoförstärkare (+/- 10 V) med lineär cirkelinterpolering.

JX6-SM

JX6-SM

Submodul för en stegmotoraxel, max. stegfrekvens 500 kHz, utgång: open collector eller RS 422.

JX6-PROFI

JX6-PROFI

Submodul för Profibus-DP slav, 12 Mbit/s.

JX6-AS-INT1

JX6-AS-INT1

Submodul med AS-Interface-Master (specifikation 2.x), automatisk adressering, max. 248 digitala ingångar och 186 digitala utgångar, max. 124 analoga ingångar och 124 analogkanaler reduceras det maximala antal digitala in- / utgångar.

JX6-INT1

JX6-INT1

Datakopplingsmodul med seriellt snittställe (RS232 eller RS422 eller RS485), inklusive firmware PRIM, Remote-Scan, Master-Master och Barcode.

JX6-DIMA

JX6-DIMA

Submodul för anslutning till 2 DIMA-slutsteg (lineär-cirkelinterpolering) med resolverinterface.

Tillbaka upp

Saknar du något?

Saknar du någon produkt i den här kategorin?


Relaterat

Den här artikeln är skrymmande
och därför tillkommer kostnad för frakt och emballage.