ASD - Utsug för damm och rök


ASD - Utsug för damm och rök

Stoftavskiljning skyddar människor, maskin och produkt. Att suga upp damm är inte lika med att suga upp damm. Det allmänna dammgränsvärdet för granulära biobeständiga dammpartiklar ligger i enlighet med hygieniska gränsvärdet i TRGS (tekniska regler för farliga ämnen) 900 vid 1,25 mg/m³.
ULT stöder er i enlighet med alla de gränsvärden för luftföroreningar genom att tillhandahålla lämpliga stoftavskiljare för arbetsplatser.
Dammuppsamlings-aggregatserien ASD täcker hela behovet av utsugsanläggningar och filterteknologi för damm och rök. ULT,s stoftavskiljare stödjer alla slip-, skär-, fräs-, och polerprocesser samt blandningsprocesser med pulver i många industrisegment, i laboratorium och hantverk.

Produkter
JUMBO Filter trolley  2.0 ASD

JUMBO Filter trolley 2.0 ASD

Farliga material i form av grovt damm, fint damm, flytande partiklar och luftburna ämnen är ofta svåra att undvika i produktionsprocesser. Extraktion och filtersystem i ASD-serien renar luften direkt på arbetsplatsen.

Läs mer »
Serie ASD 160

Serie ASD 160

ASD 160 MD H är lämplig för uppsamling och filtrering av torra och obrännbara typer av damm i icke-explosiva blandningar med luft. Alla ohälsosamma typer av damm bör extraheras genom att samlas upp direkt och filtreras av ASD 160 MD H.

Läs mer »
Serie ASD 200 H och ASD 200 TH

Serie ASD 200 H och ASD 200 TH

ASD 200 H och HT är avsedda för att samla och filtrera torra och icke brännbara typer av damm som finns i icke-explosiva blandningar med luft. Alla utsända och delvis ohälsosamma typer av damm bör filtreras bort direkt på ursprungsplatsen.

Läs mer »
Tillbaka upp

Saknar du något?

Saknar du någon produkt i den här kategorin?


Senaste nytt

2019-03-20

LPKF ProtoLaser ST Läs mer

2017-04-13

Datron neo - kom igång med höghastighetsfräsning Läs mer

2016-10-05

Ny CNC-fräsmaskin från isel med rotations- och höghastighetsfrästeknik. Läs mer

2016-04-13

LPKF ProtoLaser U4 - UV lasersystem med ett brett bearbetningsspektrum för användning i utvecklingsmiljöer. Läs mer

2016-04-01

LPKF Contac S4 - säker genomplätering i utvecklingslabbet Läs mer

Den här artikeln är skrymmande
och därför tillkommer kostnad för frakt och emballage.